O udruzi

O nama

Udruga za promicanje hrvatsko-talijanske suradnje Pontem nastaje početkom 2018. godine. Njeno osnivanje predstavlja novo poglavlje prijateljstva koje je započelo još u vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj.

Ideju o osnivanju udruge inicirala je ista grupa talijanskih državljana koji su u našim najtežim ratnim danima dovozili humanitarnu pomoć za Hrvatsku preko benediktinskog Samostana u Pagu.

Prijateljstvo koje se rodilo u tom teškom ratnom razdoblju okrunjeno je bratimljenjem grada Paga i talijanskog gradića Zanè pored Vicenze.

Danas, u danima mira, udruga kao osnovni cilj postavlja promociju i realizaciju projekata usmjerenih ka osnaživanju prijateljstva i suradnje ove dvije zemlje na različitim područjima s ciljem razvoja civilnog društva općenito.

ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE

HUMANITARNI RAD & VOLONTERSTVO

MOBILNOST U OBRAZOVANJU ZA MLADE

Cilj Udruge je razvijanje međunarodne hrvatsko – talijanske suradnje putem zajedničkih projekata usmjerenih prvenstveno na ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, poticanje HUMANITARNOG RADA i promociju VOLONTERSTVA kao mehanizma izgradnje društvene solidarnosti, te poticanja MOBILNOSTI U OBRAZOVANJU ZA MLADE u svrhu stjecanja i prihvaćanja novih znanja, spoznaja i iskustava.

 

Udruga Pontem sklopila je ugovor o međusobnoj suradnji sa talijanskog udrugom HDIG (Humanitarian Demining Italian Group) u cilju realizacije zajedničkih projekata.

Predsjednik: Adriana Grubelić

Potpredsjednik: Riccardo Galletti

Ciljevi i djelatnosti

 

Članak 9. Statuta Udruge Pontem od 8. veljače 2018. definira sljedeće djelatnosti udruge:

 • poticanje i unapređivanje suradnje i prijateljstva između Hrvatske i Italije, kroz promicanje kulturnog, gospodarskog i socijalnog djelovanja između te dvije države;
 • razvijanje programa međunarodne suradnje, te uključivanje u rad međunarodnih asocijacija s ciljem ostvarivanja solidarnosti i pravednosti u međunarodnim odnosima te posljedično promicanja ovih vrijednosti u različitim društvima;
 • promicanje i poticanje humanitarnog rada, te organizacija humanitarnih akcija za pomoć stanovništvu u riziku od siromaštva, pogođenim prirodnim katastrofama ili krizama prouzročenima ljudskim djelovanjem, sukladno posebnim propisima;
 • promicanje provedbe i sudjelovanje u projektima vezanima za obrazovanje i edukaciju mladih, te mobilnosti u obrazovanju, s ciljem poticanja razvojaljudskih potencijala kroz razmjenu iskustava i intrerkulturalni dijalog, sukladno posebnim propisima;
 • poticanje uspostavljanja novih i podržavanje postojećih oblika međunarodne suradnje između Hrvatske i Italije;
 • poticanje zaštite i očuvanja kulturne baštine i materijalnih kulturnih dobara putem projekata međunarodne suradnje dvije države;
 • promicanje značaja i razvoja volonterstva, nenasilja, izgradnje mira i društvene solidarnosti cilju razvitka i napretka civilnog društva;
 • organizacija seminara, predavanja, tribina i drugih stručnih skupova  na temu zaštite kulturno – povijesne baštine, nacionalnog identiteta, te promicanja i zaštite ljudskih prava za svoje članove, sukladno posebnim propisima;
 • uključivanje u mrežu organizacija koje provode slične programe, te uspostavljanje suradnje sa stručnjacima i organizacijama u zemlji i inozemstvu;
 • poticanje pružanja psihosocijalne pomoći i podrške građanima u kriznim situacijama, sukladno posebnim propisima;
 • izdavanje knjiga, časopisa, biltena, multimedijalnih sadržaja iz područja djelatnosti Udruge, sukladno posebnim propisima ;
 • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i asocijacijama u zemlji i inozemstvu, vjerskim ustanovama, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge, a posebno u djelatnostima zaštite i očuvanja kulturne baštine;
 • obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno Zakonu.