HDIG (Humanitarian Demining Italian Group)

HDIG (Humanitarian Demining Italian Group) je talijanska neprofitna organizacija za humanitarno razminiranje osnovana 2000. godine. Njeni su članovi većinom umirovljeni časnici talijanske vojske, specijalizirani za područje razminiranja, članovi Talijanske udruge ANGET s kojom je sklopljen ugovor o suradnji.

 

Udruga Pontem potpisala je ugovor o suradnji sa talijanskom udrugom HDIG u cilju realizacije projekata vezanih za senzibilizaciju i edukaciju o riziku od mina na kontaminiranim područjima kao i ostalim projektima koje udruga HDIG provodi u Italiji i svijetu.

Udruga HDIG bila je i glavni partner i sponzor projekta Volontirajmo zajedno koji je prvi projekt udruge Pontem.

Osnovni ciljevi ove suradnje je promicanje društvene solidarnosti i poticanje međunarodne suradnje i humanitarne pomoći, normalizacija uvjeta života u zemljama pogođenim prirodnim katastrofama ili ratnim zbivanjima kao i zemljama kontaminiranima eksplozivnim sredstvima.

 

U Italiji se Udruga bavi sljedećim djelatnostima: 

  • Projektiranje, vođenje, nadzor, obuka i tehnička podrška u provođenju razminiranja miniranih područja od bilo koje vrste mina, cluster bombs i ostalih ostataka nakon ratnih događanja
  • osvještavanje stanovništva nastanjenog na rizičnim područjima o riziku od mina i neeksplodiranih minskih naprava (mine awareness) te podučavanje o riziku od mina;
  • uništavanje oružja i uskladištenog eksplozivnog materijala;
  • pretraživanje i neutralizacija ručno izrađenih i improviziranih minskih naprava bilo koje vrste i načina aktiviranja;
  • hitne intervencije za  stanovništvo u slučajevima prirodnih nepogoda i poslijeratnim situacijama u cilju revitalizacije socijalno ekonomskog života zajednice.
  • obnova ratom razorenih ili oštećenih infrastruktura;
  • suradnja u procesima pomirenje u zemljama u konfliktnim uvjetima te organizacija jedinica civilne zaštite u zemljama pogođenim prirodnim nepogodama;
  • provođenje projekata zdravstvene zaštite i modernizacije bolničkih infrastruktura

UDRUGA HDIG

Predsjednik:
Kap. Riccardo Galletti

Podpredsjednik i voditelj projekata:
Brig. gen. (Ris.) ing. Mario Pellegrino

Upravni odbor
Gen.B.(Ris) Giovanni GRUSOVIN
Dott. Bruno LUCCHIN

Pravno sjedište:
Via Carlo Errera n. 7 – 00176 Roma

Operativno sjedište:
Via degli Avieri n.1 – Città Militare della Cecchignola – 00143 Roma