Projekt FORMA

Autor i voditelj projekta: Stefano Parisatti

 

Projekt FORMA sastoji se od radionica, seminara i predavanja kojima je cilj usavršavanje znanja talijanskog jezika, komunikacijskih vještina te osobni i profesionalni razvoj. Program je podijeljen na 4 različita područja:

1) Talijanski jezik,

2) Osobni razvoj,

3) Profesionalni razvoj

4) Digitalna kultura.

 

Cjelokupni program održava se isključivo na talijanskom jeziku.

 

Svako pojedino područje podijeljeno je na nekoliko didaktičnih cjelina u obliku predavanja i radionica interaktivnog pristupa s primjenom različitih didaktičkih metoda kao što su Content learning i Action Learning dok se nastava provodi primjenom metode Learning by Doing, odnosno analizom konkretnih primjera, simulacijama What-if, Buisiness game, Project Work, grupnim raspravama i Role playing. Polaznici bi tijekom i po završetku didaktičkih cjelina dobili materijal u obliku skripti, PowerPoint prezentacija, dodatnih materijala za produbljivanje znanja, knjige i e-knjige, a osmišljen je i kutak za polaznike na web stranici Udruge s mogućnošću pristupa cjelokupnom didaktičkom materijalu.

 

Područje Talijanski jezik namijenjeno je onima koji već poznaju talijanski jezik i žele ga usavršiti, a samo neke od tema su: talijanski leksik, homonimi i sinonimi, korištenje konjuktiva i hipotetičkih rečenica, polisemija i enatiosemija, strane riječi i anglicizmi, manje poznata pravila talijanske gramatike, učestale gramatičke greške, 40 pravila ispravnog govora talijanskog jezika, talijanska gestikulacija, poslovni talijanski jezik, poslovna korespondencija i formalni pisani oblici, talijanski jezik u informatici, na društvenim mrežama i Internetu.

 

Osobni razvoj obrađuje teme kao što su efikasna interpersonalna komunikacija, aserativna i neverbalna komunikacija, tehnike komuniciranja, komunikacija u radnim skupinama, korištenje mentalnih mapa, kognitivnih i kreativnih mapa, izrada i vođenje prezentacija, javni nastup, upravljanje tremom pred nastup, pisanje CV-a i pravilan pristup razgovoru za posao.

 

Profesionalni razvoj bavi se temama kao što su: management, leadership, 5 disciplina Learning organisation, sistemsko razmišljanje, upravljanje vremenom, problem solving ili rješavanje problema, teamwork, prodajne vještine, izrada poslovnog plana, digitalno upravljanje dokumentima i slično.

 

Digitalna kultura bavi se pojašnjenjima pojmova i njihovih mogućnosti kao što su Web, Cloud i Big Data, zatim popularnim GDPR-om, društvenim mrežama, budućnosti informatike, Internetom stvari (IoT), umjetnom inteligencijom i sličnim temama.

 

Cilj projekta FORMA je pružiti mogućnost usavršavanja talijanskog jezika na svim razinama društva i svim obrazovnim, generacijskim i socijalnim skupinama. Projekt FORMA kroz četiri različite skupine tečajeva, koje polaznici biraju s obzirom na njihove potrebe i afinitete, pomažu pojedincu da se usavrši na svom specifičnom osobnom ili profesionalnom području, te poveća svoju osobnu konkurentnost na tržištu ili konkurentnost skupine, društva ili poslovnog subjekta kojem pripada. Ovi tečajevi su jedinstveni jer omogućavaju usavršavanje onih područja koja se u klasičnom obrazovnom sustavu ne obrađuju te nisu u niti jednom obrazovnom programu obuhvaćene cjelovito.

 

Ovim projektom Udruga pridonosi vlastitim ciljevima definiranima Statutom a to je promicanje i jačanje hrvatsko talijanske suradnje. Dobro poznavanje talijanskog jezika, razvoj osobnih komunikacijskih, osobnih i poslovnih vještina te poznavanje modernih tehnologija, otvara put prema novim mogućnostima suradnje dviju država na svim interesnim područjima od kulture i socijalno društvenih znanosti, turizma, ekonomije i gospodarstva, poduzetništva kao i svih drugih područja koja se ulaganjem u znanja i vještine mogu razvijati.

 

Projekt je namijenjen učenicima svih uzrasta, od osnovne do srednje škole, studentima, obrtnicima i poduzetnicima, prevoditeljima i sudskim tumačima, djelatnicima u turizmu, ugostiteljstvu, zaposlenicima državnih tijela kao i svima onima koji žele ulagati u svoj osobni razvoj. Svaka pojedina radionica priprema se i prilagođava posebno svakoj skupini polaznika.