SNIMAMO FILMOVE I PUTUJEMO

SNIMAMO FILMOVE I PUTUJEMO

Voditelj projekta: Sanda Žuvela Nekić, prof.

 

Ovaj projekt je namijenjen djeci i mladima u svrhu razvoja njihovog kreativnog razmišljanja i stvaranja. Osim zabave i pregršt kreativnih momenata koje nude ove filmske radionice za djecu i mlade, namjera nam je kroz ovaj projekt pridonijeti razvoju svjesnosti o različitim socijalnim i društvenim pitanjima, volonterstvu, kulturi u svim svojim oblicima, te potaknuti stvaranje interkulturne i međunarodne suradnje.

Projekt je zamišljen kroz susrete sa djecom i mladima, interaktivne radionice o aktualnim socijalnim i kulturnim temama, razvijanje scenarija, snimanje, uključivanje raznih aktera u kreativno izražavanje i razmjenu kratkometražnih filmova napravljenih u Zadru, sa onima u Italiji. Radi se o cjelogodišnjem projektu, koji ima za cilj na kraju godine predstavljanje radova široj javnosti, na godišnjim premijerama, kao i putem sudjelovanja na filmskim festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Stvaranje filmova djece i mladih danas pratimo kroz brojne Revije dječjeg stvaralaštva (od kojih izdvajamo najdugovječniji filmski festival Revija dječjeg filmskog stvaralaštva, koji se ove godine održao 58. put), zatim Revija mladih, ali i filmski festivali kratkometražnih filmova.  Vjerujemo da će ovaj projekt doprinijeti kvalitetnijem životu i kulturnoj ponudi našega Grada, budući da će se djeci i mladima pružiti prilika da izraze svoje ideje i kreativnost, a njihove obitelji imati će priliku na kraju godine sudjelovati na premjeri filmova i uradaka koje su napravila njihova djeca.

Voditelj projekta profesorica Sanda Žuvela Nekić do sada je sudjelovala na 4 filmska festivala, Revije dječjeg filmskog stvaralaštva Hrvatske 2017., 2018. i 2019., gdje je osvojila prvo mjesto publike 2017. godine sa filmom u slobodnom stilu, te na Međunarodnom filmskom festivalu u Dubrovniku 2019. gdje je osvojila 1. mjesto publike sa animiranim filmom.

Napominjemo da će se sve radionice kao i sve vezane aktivnosti održavati u skladu sa normama Nacionalnog stožera Civilne zaštite po pitanju zaštite od širenja Coronavirusa te se svi polaznici mole da se strogo pridržavaju dobivenih uputstava o provedbi radionica. 

Za prijave na filmske radionice kontaktirati nas možete na email udruge: info@pontem.hr ili na broj telefona: 099 240 2503